POHŘEBNÍ SLUŽBA

BOUŠÍ a PONÍŽIL

Kanceláře

Naše kanceláře se zabývají všemi úkony rozloučení s Vaším blízkým ať už s občanským nebo církevním smutečním obřadem nebo s obřadem v kruhu nejbližší rodiny. Vyřizujeme vše od tvorby parte včetně jeho vystavení na vývěsním místech, přepravy zemřelé/ho s vyřízením potřebné dokumentace přes připravení zesnulé/ho na poslední cestu a samotný smuteční obřad včetně smuteční vazby až po kremaci nebo uložení do hrobu. Samozřejmostí je pak nabídka služeb pohřebního řečníka nebo zprostředkování služeb faráře a dalších individuálních přání nejbližších pozůstalých.

Smuteční obřady

Vypravíme smuteční rozloučení v obřadní síni Na Hvězdičce, kapli sv.Kříže na Příbramském hřbitově, kostele sv.Jakuba Staršího v Příbrami, kostele sv.Vojtěcha na Březových Horách, kostele sboru mistra Jakoubka ze Stříbra nebo na Svaté hoře. Samozřejmě smuteční rozloučení vypravíme i v jiných obřadních síních či kostelích ať už jde o blízké okolí nebo vzdálené oblasti z po celé ČR. Zajistíme Vámi zvolený termín, hudbu živou či reprodukovanou, květinovou vazbu, řečníka (řečníka máme svého takže je vždy k dispozici a pro naše zákazníky zdarma) nebo kněze, vykopání hrobu, popř. autobusovou dopravu, fotografa, ihned vyhotovíme parte. Zajistíme vystavení úmrtního listu na matrice, odeslání podkladů k zahájení dědického řízení, odhlášení důchodu, odhlášení zdravotního pojištěnce. Potřebujete-li pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu, obdržíte jej u nás.

Rozloučit se s naší blízkou osobou je těžké. Bolí to a pláči se mnohdy neubráníme. Není ani důvod, vždyť slzy přesto že nejsou žádným předepsaným pravidlem, k rozloučení patří. Ovšem přes stesk a pláč je nutné zařídit ohledně pohřbu mnoho věcí. A proto Vám v této těžké životní chvíli nabízíme naše komplexní služby.